Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı Genel Başarı Durumu Kesin Sonuçları Açıklandı.

20/03/2022 Pazar günü yazılı, 18/04/2022 Pazartesi günü sözlü kısmı yapılan Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarılı olan asıl ve yedek adayların (kesin olmayan) listesi 19/04/2022 günü ilan edilmiş ve adaylara, 20/04/2022-26/04/2022 tarihleri arasında itiraz hakkı tanınmıştır. Bu tarihler arasında İdaremize 1 (bir) adet itiraz başvurusu gerçekleşmiş, sınav komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilgilinin sınav puanında bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

Buna göre, Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait kesin sonuçlar aşağıdaki listede yer almaktadır. İşbu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Atama işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, adaylar tarafından başvuru esnasında beyan edilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

İlan olunur.

Beykoz Belediye Başkanlığı
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dokümanlar