Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı Genel Başarı Durumu Kesin Sonuçları Açıklandı.

27/12/2020 Pazar günü yazılı, 19/01/2020 Salı günü sözlü kısmı yapılan Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarılı olan asıl ve yedek adayların (kesin olmayan) listesi 20/01/2021 günü ilan edilmiş ve adaylara, 21/01/2021-27/01/2021 tarihleri arasında itiraz hakkı tanınmıştır. Bu tarihler arasında İdaremize ulaşan herhangi bir itiraz başvurusu bulunmamaktadır.

Buna göre, Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait kesin sonuçlar aşağıda (Liste 1) yer almaktadır. İşbu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Atama işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, adaylar tarafından başvuru esnasında beyan edilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

İlan olunur.

Beykoz Belediye Başkanlığı
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dokümanlar