LİSELERARASI SES YARIŞMASI BEATBOX & SOLO

SOLO KATEGORİSİ

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yarışmaya Beykoz İlçesinde Ortaöğretim (Lise) düzeyinde örgün öğrenim gören tüm gençler başvurabilir.
2. Solo kategorisi; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvufi Müzik ve Popüler Müzik, Rap olmak üzere dört alanı kapsamaktadır.
3. Yarışmacı hiçbir eşlik kullanmaksızın sadece sesi ile yarışmaya katılabilir.
4. Yarışmacı, bireysel olarak enstrümanını eşlik olarak kullanabilir.
5. Yarışmacı seçtiği eserin varsa ‘’Karoke’’ halini eşlik olarak kullanabilir.
6. Yarışmada icra edilecek eser toplumca kabul görmüş ya da anonim olmak zorundadır.
7. Seslendirilen eser minimum 1,5 dakika maksimum 3 dakika ile sınırlıdır.
8. Yarışmacı seslendireceği eseri başvuru formunda bildirmekle mükelleftir.
9. 18 yaşından küçük katılımcıların ‘’Veli İzin’’ belgelerini komisyona sunmaları zorunludur.
10. Yarışmacı farklı kategorilerde de yarışabilir.
11. Online Başvuru Formu doldurulması zorunludur.

BEATBOX KATEGORİSİ

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yarışmaya Beykoz İlçesinde Ortaöğretim (Lise) düzeyinde örgün öğrenim gören tüm gençler başvurabilir.
2. Beatbox Kategorisi; Sesini bir enstrüman gibi kullanan bireyin bireysel olarak seçtiği müzik alanını kapsamaktadır.
3. Yarışmacı yanına sadece 1 kişi eşlik kullanabilir.
4. Yarışmada icra edilecek eser toplumca kabul görmüş ya da anonim olmak zorundadır.
5. Seslendirilen eser minimum 1,5 dakika maksimum 3 dakika ile sınırlıdır.
6. Yarışmacı seslendireceği eseri başvuru formunda bildirmekle mükelleftir.
7. 18 yaşından küçük katılımcıların ‘’Veli İzin’’ belgelerini komisyona sunmaları zorunludur.
8. Yarışmacı farklı kategorilerde de yarışabilir.
9. Online Başvuru Formu doldurulması zorunludur.

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Eseri Yorumlama    30 puan
2. Ses Genişliği    15 puan
3. Yöresel Ağız – Makam Baskılarının Temizliği    15 puan
4. Eserin Zorluk Derecesi    15 puan
5. Sözlerin Doğru Okunması    15 puan
6. Sahne Duruşu    10 puan

YARIŞMACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
- Yarışma gün ve saati tarafınıza SMS ile bildirilecektir.
- Yarışmaya gelirken kurula VELİ MUVAFAKATNAMESİ teslim edilecektir. Aksi taktirde yarışmaya katılamazsınız.
- Lütfen yarışma saatinden 30 dakika önce yarışma alanına geliniz.

Başvuru için tıklayın.