KIYI KENAR ÇİZGİSİ İLANI

Beykoz İlçesi Kıyı Kesimine Ait 1/1000 ölçekli F22D-07C-4D Numaralı Halihazır harita paftası üzerinde İstanbul İli Kıyı Kenar Çizgisi Tespit komisyonu tarafından yapılan kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanmış olup buna ait F22D07C-4D Paftası Başkanlığımız ilan panosunda 20/08/2021 - 20/09/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Foto Galeri