İSHAKLI MAHALLESI 297 PARSEL VE 112 ADA, 6 NO’LU PARSELLERİN İMAR PLANLARI

DUYURU METNİ

Bakanlık Makamının 27.04.2022 tarihli ve 3558285 sayılı Olur’u ile; Beykoz İlçesi, İshaklı Mahallesi, 297 parsel ve 112 ada, 6 nolu parsel ile bir kısım kadastral boşlukta kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı KUİP-34934033 ve KNİP-34181687 Plan İşlem Numaralı ve 2022/39 arşiv nolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İshaklı Mahallesi, 297 parsel ve 112 ada, 6 nolu parsel ile bir kısım kadastral boşlukta kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Araştırma ve Açıklama Raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 18.05.2022-16.06.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde 18.05.2022 tarihinde askıya çıkarılmış olup, itirazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılabilecektir.