İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT KESİN OLMAYAN LİSTE

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 20.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan başvurular KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava katılmaya hak kazanmış olup; kadro  bazında sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananları gösteren kesin olmayan liste ekte sunulmuştur.

Başvuru genel ve özel şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Başvurulara ilişkin bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların oluştuğu kesin liste, sınav tarihi ve saatini gösterir liste ayrıca ilan edilecek olup; bu adaylara sınava giriş belgeleri başvuru esnasında beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla veya mail adreslerine e-posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres ve e-posta adresi bildirimi sebebiyle oluşabilecek aksaklıklardan Beykoz Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

İlan olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Dokümanlar