İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT KESİN OLMAYAN LİSTELER

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre farklı nitelik ve unvanlarda açıktan atama yoluyla toplam 18 kadro için yayınlanan ilana istinaden 05.04.2021-09.04.2021 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir. 

Yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan başvurular KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava katılmaya hak kazanmış olup; unvanlar bazında sözlü sınava katılmaya hak kazananları gösteren kesin olmayan liste ekte sunulmuştur. 

Başvuru genel ve özel şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların oluştuğu kesin liste, sınav tarihi ve saatini gösterir liste ayrıca ilan edilecek olup; ayrıca bu adaylara sınava giriş belgeleri başvuru sırasında beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

İlan olunur.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar