İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT KESİN LİSTELER

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alımı için yayınlanan ilana istinaden 05.04.2021-09.04.2021 tarihleri arasında adayların başvuruları değerlendirilmiştir.

 

Yapılan değerlendirme neticesinde;

 

  1. 1 Sıra Numaralı Veznedar kadrosu için aranan nitelikleri sağlayan adayların başvurabildiği 2 kişilik alım için, KPSS Puan sıralamasına göre 5 katı aday olan 10 kişi;

 

  1. 2 Sıra Numaralı Memur kadrosu için aranan nitelikleri sağlayan adayların başvurabildiği 3 kişilik alım için, KPSS Puan sıralamasına göre 5 katı aday olan 15 kişi;

 

  1. 3 Sıra Numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için aranan nitelikleri sağlayan adayların başvurabildiği 5 kişilik alım için, KPSS Puan sıralamasına göre 5 katı aday olan 25 kişi;

 

 

  1. 4 Sıra Numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için aranan nitelikleri sağlayan adayların başvurabildiği 3 kişilik alım için, KPSS Puan sıralamasına göre 5 katı aday olan 15 kişi;

 

  1. 5 Sıra Numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için aranan nitelikleri sağlayan adayların başvurabildiği 2 kişilik alım için, KPSS Puan sıralamasına göre 5 katı aday olan 10 kişi;

 

  1. 6 Sıra Numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için aranan nitelikleri sağlayan adayların başvurabildiği 3 kişilik alım için, KPSS Puan sıralamasına göre 5 katı aday olan 15 kişi;

 

olmak üzere toplamda 90 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınav tarihi ve saatini gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır. Bu adaylara sınava giriş belgeleri başvuru sırasında beyan etmiş oldukları kayıtlı iletişim adresine posta yoluyla gönderilecek olup; ayrıca adayların kayıtlı e-posta adresine de gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adayların başvuru ilan metninde yer alan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

Sözlü sınav 30 Nisan 2021 Cuma günü 10:00 da başlayacak olup, adayların Beykoz Belediye Başkanlığında (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL) hazır bulunmaları gerekmektedir. Dünya ve Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınavın bitirilememesi halinde ertesi günlerde devam edilebilecektir.

 

 

 

ÖNEMLİ UYARILAR:

 

1. Sınav giriş belgesinin tarafınıza ulaşması neticesinde şahsınıza ait bilgileri kontrol ediniz.

 

2. Sınava giriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç için kullanılamaz.

 

3. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değildir.  Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız.

 

4. Sınava girerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 

5. Sınava girmeye hak kazanan aday belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı sınav merkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda aday sınava katılmamış sayılacaktır.

 

6. Sözlü Sınav belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise sınava ertesi gün devam edilecektir.

 

 

 

İlan olunur.

 

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar