GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI

 

 

Başkanlığımız norm kadrosunda münhal bulunan 3 adet (3.derece) Şef, 2 adet (5.derece) Şef, 2 adet (3.derece) Zabıta Komiseri ve 3 adet (5.derece) Zabıta Komiseri kadrolarına atama yapılmak üzere yazılı kısmı 21.08.2022 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavından 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan adayların katılımı ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın sözlü sınav kısmı 29.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye istinaden, sözlü sınav sonuçları unvan bazında başarı sırasına göre oluşturulan liste ekte sunulmuştur.

 

Ekli tabloda belirtilen sonuçlara itiraz, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Sözlü Sınav başlıklı 13.maddesinin 7.fıkrası gereğince sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

 

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü evrak kayıt birimine ulaşmayan itiraz başvuruları işleme alınmayacaktır.

 

Yayınlanan bu ilan tebliğ niteliğinde olup; ayrıca listede adı soyadı bulunan adaylara tebligat yapılmayacaktır.

 

İlan Olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar