GÖLLÜ MAHALLESİ SITMAPINAR MEVKİİ PLAN ASKI İŞLEMLERİ

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göllü Mahallesi, Sıtmapınarı Mevkii, 101 Ada, 3 Parsel, 102 Ada, 8-9 Parseller, 127 Ada, 1 Parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamı'nın 26.04.2021 tarih ve 856008 sayılı Olur'u ile 1 No'lu  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 09/06/2021 - 09/07/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.