Dünyaya Doğal Bir Armağan: “Beykoz Ekolojik Park” Kuruluyor

Dünyaya Doğal Bir Armağan: “Beykoz Ekolojik Park” Kuruluyor

Beykoz’da sürdürülebilir yaşama destek için okullar, çiftçiler ve ilçe sakinlerinin katılımına açık permakültür (*) ve ekolojik tarım uygulamalarıyla dünyaya armağan olarak hazırlanan “Beykoz Ekolojik Park” kuruluyor.  

Beykoz Belediyesi ve Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş Vakfı (PERMATÜRK) işbirliğiyle kurulacak olan “Beykoz Ekolojik Park” doğanın öğretileri rehberliğinde sürdürülebilir dünyanın mümkün olduğunu gündelik hayatın içinden pratik örneklerle göstermeyi amaçlıyor.   

Kent Ormanı’nda Doğala Dönüş

İstanbul’un en büyük mesire alanı olarak açılan Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı’nda 24 bin 100 m2’lik arazi üzerinde ekolojik bir dönüşüm hikayesi olarak başlatılan projenin ilk adımında toprağın ekolojik tarım alt yapısını hazırlamaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Vakfın gönüllüleriyle birlikte toprak iyileştirme, bitki yataklarını oluşturma, çeşitli türlerde fide dikimi ve tohum ekimiyle sahada devam eden proje permakültür ilkelerine dayanan ekolojik tarım ve sürdürülebilir yaşam anlayışının toplumda yaygınlaştırılmasını da temel amaç ediniyor.

İlaçsız, Sağlıklı, Doğal Tarım

Beykoz Permakültür Ekolojik Parkı tamamlanıp faaliyete geçtiğinde doğayla ahenk içinde ve sürdürülebilir yaşamı canlı örnekleriyle gösteren bir permakültür ve doğal yaşam merkezine dönüşecek.  

Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle gıda üretimi yapılacak alanların kurulacağı ekolojik park içerisinde meyve ve yemiş ağaçlarının yer aldığı gıda ormanları, yağmur sularının toplanıp depolandığı göletler, kolektif gıda üretimine imkân tanıyan topluluk bahçeleri, atölyelerin düzenleneceği bir aktivite merkezi de yer alacak.

Okullar ve Çiftçiler Ağırlanacak

Ekolojik park içinde kurulacak aktivite alanları belirli periyotlarla ilçedeki öğrencileri ağırlayacak. Çocuklar aktif olarak toprakla buluşacakları atölyelerde sağlıklı ve doğal tarım döngüsünü gözlemeyecek.

İlçe sakinlerine sürdürülebilir bir gelecek için doğayla işbirliği yapma fırsatı sunacak ekolojik park, dünyayı kirletmeden sağlıklı gıdaya ulaşmanın yollarını gösterecek.

Proje kapsamında ilçedeki çiftçilere yönelik onarıcı ve koruyucu tarım eğitimleri düzenleyerek mevut tarım alanlarının doğala dönüşüne de öncülük yapılacak.

Permakültür (*) Nedir? :

Permakültür, kelime anlamı olarak "Sürdürülebilir Tarım" (Latince; perm: sürmek, cultür: tarım) anlamına geliyor. Sürdürülebilir bir sistemde, iş yükünün en aza indirilmesi, atıkların kaynak şekline dönüştürülmesi ve verimin en üst düzeye çıkartılması ile oluşan sistemler permakültür olarak adlandırılıyor.  

Aslında bir tasarım olan Permakültür'ün temel amacı; bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı bir araya getirerek, bakımı kolay, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir düzeni “mümkün olan en küçük alanda” oluşturmaktır.

Bu ilkeler çiftliklerde, evlerde, bir ölçüde kentsel yerleşimlerde veya herhangi bir ortamda görülebilir.

Foto Galeri