BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU KESİN ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ (Güncelleme)

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU KESİN ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ (Güncelleme)

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU

KESİN ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 01.07.2020-03.07.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi ektedir.

 

Sınav sonucunda başarılı olan 37 asıl aday Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.

 

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 31/08/2020 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL) posta yoluyla iadeli taahhütlü ulaştırmaları gerekmektedir. Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

İSTENİLEN BELGELER (Asıl Adaylar):

 1. Atama Talep Dilekçesi  indirmek için tıklayınız
 2. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği
 3. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (E-devlet sisteminden alınabilir)
 4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir)
 5. Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)
 6. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)
 7. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık)
 8. Sürücü belgesi fotokopisi
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Not: Son Başvuru Tarihinde Güncelleme Yapılmıştır.

 

 

Kesin Liste İlan No: 1 – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Branşında Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi için tıklayın

Kesin Liste İlan No: 3 – Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği  Branşında Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi için tıklayın

Kesin Liste İlan No: 4 – Herhangi Bir Önlisans  Branşında Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi için tıklayın

Dokümanlar