BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVI SONUCU KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alımı için yayınlanan ilana istinaden 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınava ilişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi ekte sunulmuştur.

Yayınlanan listede belirtilen atamaya esas puan kısmı; yönetmeliğe göre adayların sözlü sınav puanlarının sınav kurulu üyelerince verilen puanların artimetik ortalaması ile başvuruda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur.

Yönetmeliğe göre sözlü sınavdan 60 puan alamayan adaylar başarısız sayılmışlardır.

Kesin olmayan sonuçlara itirazlar; itirazda bulunulan hususun belirtilmesi şartı ile 21.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen dilekçe ile veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL) posta yolu ile yapılacaktır.

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

Yayınlanan bu liste tebliğ niteliğinde olup ayrıca bu listede adı soyadı bulunan adaylara tebligat yapılmayacaktır. İtiraz süresi sonrasında kesin başarı listesi ayrıca yayınlanacak olup, yayınlanacak olan kesin listeye göre adaylara tebligat yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar