BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARINI TAŞIYAN ADAYLARA AİT LİSTELER

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARINI TAŞIYAN ADAYLARA AİT LİSTELER

Başkanlığımız bünyesinde münhal bulunan ve Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan (5) adet Şef kadrosu için 2022 yılı Görevde Yükselme Sınavına ve (1) adet Mühendis ve (1) adet Tekniker kadrosu için 2022 yılı Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunan ve sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara ilişkin listeler ekte sunulmuştur.

İlan edilen listelere itiraz etmek isteyen adayların ilan tarihinden itibaren 5 gün (15.02.2022-21.02.2022) içinde Başkanlık Makamınca oluşturulan Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek olup, Bakanlık tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Başkanlığımıza bildirilecektir. Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Liste ayrıca ilan edilecektir.

           İlan Olunur.

EK:

  1. Görevde Yükselme Sınavı Giriş Şartlarını Taşıyan Aday Listesi (Şef)
  2. Kadrosu Görevde Yükselme Sınavı Giriş Şartlarını Taşıyan Aday Listesi (Zabıta Komiseri)
  3. Unvan Değişikliği Sınavı Giriş Şartlarını Taşıyan Aday Listesi (Mühendis, Tekniker)

 

 

Dokümanlar