BANKA PROMOSYON İHALESİ İPTAL DUYURUSU

 

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ İPTAL DUYURUSU

 

 

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan Banka Promosyon İhalesi, Banka promosyon şartnamesinin 18.maddesi “Komisyon, Banka promosyon teklif sürecini hiçbir gerekçe göstermeksizin iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve Kurumdan herhangi bir talepte bulunulamaz.” hükmüne istinaden Komisyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

İhale, 2024 mali yılında personel ücretlerinde meydana gelecek olan artışlar göz önüne alınarak ve yeniden düzenlenecek şartname hükümlerince gerçekleştirilecek olup, duyurusu bilahare yapılacak ve tekrar aynı şekilde bankalara duyurulacaktır.

 

Bu süreçte teklif veren tüm bankalara teşekkürlerimizi sunarız.