2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARINI TAŞIYAN ADAY LİSTESİ

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARINI TAŞIYAN ADAYLARA AİT LİSTELER

 

 

Başkanlığımız bünyesinde münhal bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan (1) adet Mühendis ve (1) adet Tekniker kadrosu için 2023 yılı Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunan ve sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara ilişkin listeler ekte sunulmuştur.

 

İlan edilen listelere itiraz etmek isteyen adayların ilan tarihinden itibaren 5 gün (14.02.2023-20.02.2023) içinde Başkanlık Makamınca oluşturulan Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek olup, Bakanlık tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Başkanlığımıza bildirilecektir. Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Liste ayrıca ilan edilecektir.

 

           İlan Olunur.

 

 

EK: Unvan Değişikliği Sınavı Giriş Şartlarını Taşıyan Aday Listesi (Mühendis, Tekniker)

Dokümanlar