1. Promosyon İhale İlanı

Başkanlığımız birimlerinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri için düzenlenecek 2020/1 sayılı Banka Promosyon İhalesi ile ilgili bilgileri içeren ihale şartnamesi ve gerekli evraklar ekte sunulmuştur.

İlan olunur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Dokümanlar