1971 yılında Trabzon’da doğdu.

Orta öğretimini Trabzon Lisesinde tamamladı.

Ön lisans: Adalet

Lisans: İktisat

Yüksek Lisans: Yerel yönetimler (2014)

1993 yılında İstanbul Defterdarlığında işe başladı.  2000 yılında Kurumlar arası nakil ile Çavuşbaşı Belediyesinde Hesap İşleri Müdürlüğüne atandı.

2000–2005 yılları arasında Hesap İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

2005–2009 yılları arasında görevine Başkan Yardımcısı olarak devam etti.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına göre açılan sınavı kazanarak “Muhasebe Yetkilisi” sertifikasını aldı.

Çavuşbaşı Belediyesinin 5747 sayılı yasa ile Beykoz Belediyesine katılması sonucunda; 2009 Mayıs ayı itibariyle Destek Hizmetleri Müdürü olarak göreve atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.