İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Beykoz İlçesi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit İbrahim Gürhan Sokak No:19 adresinde 747 ada 11 parsel üzerinde bulunan bina 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden yapı niteliğinde olduğu tespit edilmiş ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yönünde yapı maliklerine yapılan tebligat ilgililerine tebliğ edilemediğinden;

İş bu duyurunun ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, söz konusu yapı ile ilgili güvenlik önlemlerinin yapı maliklerince alınması (bina giriş, çıkış ve pencerelerin yapı malzemeleriyle kapatılması vs.) aksi taktirde gerekli işlemlerin belediyemizce yaptırılacağı ve masrafının %20 fazlası ile yapı maliklerinden tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

Beykoz Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü