İLANEN TEBLİGAT

      İstanbul İli Beykoz İlçesi Kavacık Mahallesi Maral Sokak No:37 adresinde 572 Ada 758 Parsel üzerinde bulunan binanın 03.05.1985 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği belirlenmiştir. Ancak söz konusu binanın maliklerinin vefat ettiği anlaşıldığından;

      İş bu duyurunun ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, söz konusu yapının taşınmaz hissedarlarınca alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları veya evsiz kişiler tarafından kullanımını önleyecek şekilde (yapının etrafının veya kapı, pencere ve çatı bölümlerinin) ahşap veya metal panolar ile kapatılması ve sonucundan Belediyemize bilgi verilmesi, aksi takdirde belirtilen işlemlerin Belediyemizce yapılacağı ve masrafının %20 fazlası ile söz konusu taşınmaz hissedarlarından tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

 

     İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ