İLANEN TEBLİGAT

   3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi çerçevesinde Belediyemizce yıkılacak derecede tehlikeli  metruk  yapı  niteliğinde  olmadığı  ancak  uzun  süreli  kullanım  dışı  kalmasından  dolayı  genel güvenlik  ve  asayiş  bakımından  riskli  durumda  olduğu  belirlenen,  Beykoz  İlçesi,  Göksu  Mahallesi,  24 Ada,  34  ve  35  Parsel  sayılı  taşınmazlar  üzerinde,  Baruthane  Cad.  No:48  Kapı  numaralı  yapınızın iş  bu tebliğ tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içerisinde tarafınızca yapı ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin  alınması  (yapının  etrafının  ahşap  veya  metal  panolar  ile  kapatılması),  aksi  takdirde  söz konusu  işlemlerin  Belediyemizce  yapılacağı  ve  masrafının  %  20  fazlası  ile  tarafınızdan  tahsil  edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü