İLANEN TEBLİGAT


3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi çerçevesinde Belediyemizce yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapı niteliğinde olmadığı ancak uzun süreli kullanım dışı kalmasından dolayı genel
güvenlik ve asayiş bakımından riskli durumda olduğu belirlenen Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 187 Ada, 60 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Fidan Sok. No:14 Kapı numaralı metruk yapının maliklerince iş
bu tebliğ tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içerisinde alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları veya evsiz kişiler tarafından kullanımını önleyecek şekilde (yapının etrafının veya kapı, pencere ve çatı
bölümlerinin) ahşap veya metal panolar ile kapatılması, aksi takdirde söz konusu işlemlerin Belediyemizce yapılacağı ve masrafının % 20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ
olunur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü