İLANEN TEBLİGAT

 

İstanbul  İli  Beykoz  İlçesi  Kavacık  Mahallesi  Otağtepe  Caddesi  No:51   adresinde,  539  ada  251  parsel üzerinde bulunan bina  03.05.1985 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar  Kanunu’nun  39.  maddesi  kapsamında  Genel  güvenlik  ve  asayiş  bakımından  tehlike  arz  ettiği belirlenmiştir.  Ancak   ilgili  Kanun  gereğinin  yapılmasına  ilişkin  söz  konusu  taşınmazın  hissedarları 128******10 T.C. Nolu  Bay*** BAY*** ve 127******44  T.C.  Nolu Yav** BAY***’ a yasal tebligat adreslerinden ulaşılamadığından;
            

İş bu duyurunun ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, söz konusu yapının malik veya maliklerince  genel  güvenlik  ve  asayiş  bakımından  tehlike  yaratan  unsurların  ortadan  kaldırılması  (bina giriş ve çıkışlarının, pencerelerin yapı malzemeleriyle kapatılması vb.), aksi taktirde söz konusu işlemlerin  belediyemizce  yaptırılacağı  ve  masrafının  %20  fazlası  ile  malik  veya  maliklerinden   tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.
 

Beykoz Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü