1982 yılında İstanbul’da doğdu. Eyüp İmam Hatip Lisesinde başlayan Lise Öğrenimini Ümraniye İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Çift Anadal Programı ile Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinde çift diploma alarak Lisans Öğrenimini tamamladı. Ardından Yüksek Lisans Eğitimine başladı.

2006 yılında Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra, Yerel Yönetimlerde İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ile Yapı Kontrol Müdürlüklerinde farklı kademelerde görev aldı.

2016 yılında Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak göreve başladı. Halen İmar ve Şehircilik Müdürü olarak devam etmekte olup 2019 yılında Plan ve Proje Müdürlüğü’ nü vekaleten sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.