Yapı Kontrol Müdürlüğü

Müdür
Nedim Sarıbaş

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

► Müdürlüğe intikal eden kurum yazıları ve vatandaş başvurularını (Dilekçe, Bimer, e-posta v.b.) yasal süresi içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

► Beykoz İlçesindeki bütün mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı denetimini yapmak.

► İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yapı ruhsatı verilen taşınmazlardaki inşai faaliyetleri, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyen Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetlemek.

► Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yasal işlem yapmak.

► Yıkılabilecek durumda olan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39’ uncu maddesine göre yasal işlem yapmak.

► 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin tespitlerini yapmak, mahzurların giderilmemesi durumunda yasal işlem yapmak.

► Müdürlükten çıkan yazışma örneklerini dosyalayarak arşivlemek.

► Üst makamlar tarafından verilen benzer nitelikli görevleri yapmak.

 


İlk Müracaat Yeri: YAPI KONTROL  MÜDÜRÜ

 

İkinci Müracaat Yeri: YAPI KONTROL SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

İsim

 Nedim SARIBAŞ

 

İsim

Mahmut GÜLBASAR

Unvan

Yapı Kontrol Müdürü

 

Unvan

Başkan Yardımcısı

Adres

 Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

Adres

Beykoz Belediyesi

Tel

(216) 444 666 1 (8381)

 

Tel

444 666 1 (8516)

Faks

(216) 322 70 54

 

Faks

: (0216) 331 05 23

E-Posta

nsaribas@beykoz.bel.tr

 

E-Posta

mgulbasar@beykoz.bel.tr

 

DEVAMINI OKU