İLANEN TEBLİGAT

 

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi çerçevesinde Belediyemizce yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapı oldukları belirlenen İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 249 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Katırcı Caddesi, No: 192 ve No: 194 Kapı numaralı yapıların malikleri tarafından iş bu tebliğ tarihinden başlamak üzere 30(otuz) gün içerisinde yıkılması ve inşaat artıklarının kaldırılması, aksi takdirde yıkım işlemlerinin Belediyemizce yapılacağı ve masrafının % 20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

İmar ve Şehircilik Müdürü