Yıkım Ruhsatı

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Tapu ( Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarların )

► İmar Durumu ( Son 1 yıla ait )

► Vekâletname ( Takipli İşlemlerde )

 Muvafakatname ( Hisseli Parsellerden Yıkım İçin Noter Tasdikli )

 Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi ( Yıkım Taahhütünü de İçerecek Şekilde Noterden )

 Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı (Son 1 Yıla Ait), Yetki Numarası, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Sigorta Sicil No

 Yapı Sahibi ve Müteahhitin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme

 Yıkımda Sorumlu Olacak İnşaat Mühendisi veya Mimarın Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı

    (Riskli Yapılarda İnşaat Mühendisi Tarafından Verilecek) ve Oda Kimlik Kartı Fotokopisi

 Mevcut Binaya Ait Resim ( Bütün Cephelerden Yapının Çatısından Yola Kadar Tek Çekimde

     Gösterildiği ve Çerçeveleri Sökülmüş Haliyle )

 Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telekom Kesme Yazı Cevapları (Kesme yazıları yıkım ruhsat

      müracaatından sonra Müdürlüğümüz tarafından verilecektir)

 Tapudan Malik Bilgisi ( Tüm Hissedarlara ait )

 Riskli Yapı Olması Durumunda Adres Bilgileri Raporu ( Binada oturanlara ait – Nüfus

      Müdürlüğünden Alınan)

 Binanın mahallen tetkik edilerek boş olduğunu belgeleyen rapor veya muhtardan boş

       olduğuna dair yazı.

 
BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 444 666 1 (8362 - 8363)
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul