Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Onayı

 

Başvuruda İstenen Belgeler  

 

*      Tapu Fotokopisi

*      Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi

*      Vekalet Fotokopisi

*      İş Bitirme Tutanağı

*      Ruhsat Fotokopisi (Tüm vizeleri tamamlanmış)

*      İski yazısı - Aplikasyon Krokisi (Bina koordinatları da işlenmiş olacak)

*      Enerji Kimlik Belgesi

*      Yangın Denetim Komisyonu Raporu(Gerekli ise)

*      Sığınak Denetim Komisyon Raporu (Gerekli ise)

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 444 666 1 (8362 - 8363)
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul