Vaziyet Planı Onayı

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Tapu

► Aplikasyon

► İmar Durumu

 İnşaat İstikamet Rölövesi

 Harita Plan örneği (Çap)

 Vekaletname

Ağaç Röleveli Plan Kote (2 adet) ( Ponolezköy için)

 Vaziyet Planı (2 adet)

 

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 444 666 1 (8362 - 8363)
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul