Riskli Yapı Tespit İşlemleri

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Deprem Risk Raporu ve ekleri 

► Emlak Beyanı 

► Tapu Müdürlüğünden Alınmış Takyit bilgisi (Tüm Hissedarların) 

 Binanın UAVT belgesi (Adres bilgisi) 

 Maliklere ait İkametgah 

 Maliklere ait kimlik fotokopisi , vekil var ise vekil kimlik fotokopisi 

 Vekil ise vekaletname (6306 sayılı Kanun kapsamında iş ve işlemler hakkında)

 

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 444 666 1 (8362 - 8363)
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul