İmar Durumu

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Tapu Aslı ve fotokopisi

► Harita Plan Örneği (Çap)

► Son 1 yıl içinde alınmış Aplikasyon Krokisi

 Vekalet aslı ve fotokopisi 

 Tapu Müdürlüğünden alınmış Takyit yazısı

 Mali Hizmetler Md.’nden alınmış “Borcu Yoktur” yazısı

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Başvuru Noktası; 

 Beykoz Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

     Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43

     Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul

     Telefon: 444 666 1 (8362 - 8363)

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 444 666 1 (8362 - 8363)
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul
Hizmet Dökümanları