Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri, edebi, fikri ve ahlaki mücadelesini yeni nesillere tanıtmak üzere düzenlediği “Mehmet Akif Okumaları” başladı.

Yazar Üzeyir İlbak’ın anlatımıyla Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde yapılan etkinliğe edebiyatseverler ve ilçe sakinleri katıldı.

Mehmet Akif Okumaları’na girişi niteliği taşıyan ilk programda Üzeyir İlbak, Akif’in doğduğu ve yaşadığı çevrenin, dönemin siyasi olayları ve fikri tartışmalarının şahsiyetine ve hayatına etkileri hakkında genel bilgiler verdi.

Üzeyir İlbak: “Akif nev-i şahsına münhasır bir insan”  

Söyleşisinde öncelikle Akif’in kendine özel şahsiyetinden bahseden İlbak: “Akif, nev-i şahsına münhasır bir insan.  Yaşadığı sisteme doğrudan müdahale ediyor. Mesela İttihat Terakki’ye girmeyi düşünüyor. Yemin metninde kayıtsız şartsız söylenen her şeye itaat edileceğine dair bir ibare var.  Buna itiraz ediyor ve  ‘iyi ve doğru olduğu sürece şeklinde değiştirirseniz üye olurum' diyor ve bu şartla giriyor. Böyle güçlü ve dim dik bir adam.” dedi.

Safahat: Kur’an’dan sonra en çok satılan kitap

Akif’in asla doğrudan sapmadığına değinen Yazar: “Dosdoğru ve kendi doğrularında sabit olan bir adam. Hem din adında hem siyaset adında hem de düşünce adına doğrularından sapmıyor. Böyle olduğu için Mehmet Akif. Ve neticesinde Cumhuriyet’in ilanından sonra Kur’an dan sonra en çok basılan kitap hangisi dendiğinde Safahat’la karşılaşıyorsunuz.” şeklinde konuştu.   

Üzeyir İlbak: “Bir merhamet ve vicdan abidesi”

Akif’in mesajını da anlatan  Üzeyir İlbak: “Mekke’den yükselen sesin ulaştığı bütün coğrafyadaki insanların kardeşliği üzerinden bir insanlık ve medeniyet tasavvuru ortay koydu. Önce insan sonra Müslüman, ama dosdoğru Müslüman-dindar değil. Sebilürreşat Dergisi’ndeki yazılarında Kur’an ’ın ‘İyya kenağbudü ve iyya kenestain’ dediği insanı anlatır. İnançlar ve değerler sisteminde kendine özgü bir sistemi var. Bir merhamet ve vicdan abidesi” şeklinde tanımladı.

Söyleşisinde Akif’in İslam Coğrafyası’nın kardeşliğine inancını vurgulayan Yazar, Akif’in Mısır ve Berlin’deki devlet vazifelerinden ve insani hizmetlerinden de örnekler verdi.

Şiir Müzesi’ndeki “Mehmet Akif Okumaları”, her ay devam edecek.