Cumhuriyet Mahallesi ,152 Ada 7 ve 8 Nolu parseller 1/5000 ve/veya 1/1000 Ölçekli İmar Planı Teklifi İşlemleri

Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ,152 Ada 7 ve 8 Nolu parseller ve Kadastral Yola ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamı’nın 28.11.2018 tarih ve 220297 sayılı OLUR'ları ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 27/12/2018 - 25/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Ek: 1- 1/5000 N.İ.P

Ek: 2- 1/1000 U.İ.P

Ek: 3- İlgi (b) Yazı.