Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek yönetiminde toplanan Beykoz Belediye Meclisi’nde AK Parti ve CHP grupları Kudüs için ortak deklarasyon yayınladılar.

AK Parti ve CHP Grubundan meclis üyeleri, yayınladıkları ortak deklarasyonda Kudüs’ün statüsünün değiştirilemez ve BM kararlarının ihlal edilemez olduğunu vurguladılar.

Başkan Çelikbilek: “Dünyanın Barışı Kudüs’ten Geçiyor”

Kudüs’te son yaşanan olaylar hakkında konuşan Başkan Yücel Çelikbilek, “Dünya döndükçe hak mücadelesi devam edecek. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’e uzanan eller var. Osmanlı döneminde Kudüs özgürlüğünü yaşıyordu. Gücümüz azalınca Kudüs’te zor günler geçirmeye başladı. Üç kitap ehlinin Kudüs’ü koruması gerekiyor. Adalet ve hukuk anlayışının tüm dünyaya hâkim olmasını dilerim. Allah Kudüs’ü hepimizin gözünde bir çınar gibi büyütsün. Sahip çıkmayı hepimize nasip etsin. Dünyanın barışı Kudüs’ten geçer. Kudüs’te barış olmazsa dünyada hiç olmaz. Bugün müslümanların ayağa kalkması gereken bir gündür. Bugün Cuma namazı sonrası Beykozlularla Beykoz Merkez Camii önünde toplanıp Kudüs’e yapılanları protesto edeceğiz. Kudüs’ün barışı için hep birlikte dua edelim” diye konuştu.

Ardından AK Parti grubu adına Salim Öztürk, ortak deklerasyon bildirgesini okudu. Gündem dışı söz alan CHP grubundan Yılmaz Işık ve Aydın Düzgün, AK Parti grubundan ise Nevzat Oral ve Muharrem Kaşıtoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’yle ilgili konuşma yaptı.

Ardından raporlar sırasıyla oylanarak kabul edildi.

RAPORLAR:

 

1-2018 Yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Tarife Komisyonu Raporu.

2-Yol Harcamalarına Katılım Payı hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu.

3-Öğümce Mahallesi, Köy Konağı Çıkmazı Sokak, 349 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan No:2 adresindeki binanın giriş katında bulunan 1 numaralı dairenin bedelsiz tahsisi hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporları oy birliğiyle kabul edilirken,

4-Beykoz ilçe sınırları içerisinde sorumluluğumuzda bulunan mevcut park ve yeşil alanların bakımı hizmet alım ihalesi hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu.

5-Beykoz ilçe sınırları içerisinde sorumluluğumuzda bulunan alanlarda ağaç budama, kesim ve bakım işleri ile yol kenarlarının ot-çalı temizliklerinin hizmet alım ihalesi hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporları ise oy çokluğuyla kabul edildi.

 

                                  ORTAK DEKLERASYON

 

KUDÜS’ÜN STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLEMEZ BM KARARLARI İHLAL EDİLEMEZ

Kudüs üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu’nun yüreğidir. Kudüs, ilk kıblemiz Harem-i Şerifle birlikte üç semavi dinin kutsal mekânlarıyla tarihi,  kültürel, dini kimliğini kazanmış olan ve bu niteliğiyle dünya esenliğinin göz bebeği bir şehirdir. Kudüs’ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renkliliğiyle barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede önemlidir.

İkinci Dünya Savaşından sonra Kudüs Merkezde olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında bir dizi insani, ahlaki, siyasi dram yaşanmıştır. Filistin sorunu dediğimiz ve gerçekte bir insanlık sorunu olan konu, bu yaşananların bir ürünüdür ve halen tüm barış çabalarıyla birlikte bunları tahrip eden saldırgan politikalar nedeniyle insanlığın gündemindedir.

1947’den bu yana tüm BM Kararlarında Kudüs’ün İsrail hâkimiyeti altında bulunması kabul edilmemiş, 1967’de İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden sonra ise yine BM İsrail’i Kudüs’ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kaçınmaya çağırmıştır. Keza İsrail’in 1980’deki İlhak Kararı BM Güvenlik Konseyince kınanmış, bu konuda İsrail Hükümetinin almış olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. Bu kararda ayrıca İsrail’deki diplomatik misyonların Kudüs’te bulunmayacağı da ifade edilmiştir.

İsrail’in bu türden politikalarını özetleyen ‘‘Kudüs’ü Başkent yapma’’ girişimlerine bugüne kadar mesafeli duran ABD’nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi asla kabul edilemez. ‘‘Filistin Sorununu’’ çözme, bölgeye barış ve istikrar getirme temelinde uzun yıllardan bu yana ‘‘Arabulucu’’ olarak davranan dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika’nın bugünkü tavrı, bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara sebep olacak bir yaklaşımdır. Halen ‘‘Filistin Sorununu’’ çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim karşısında muhakkak büyük bir darbe alacak, Ortadoğu’da bir dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve selamete ulaşmasının mümkün olmayacağı unutulmamalıdır.

Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında Türkiye Cumhuriyetini oluşturan 80 milyonun her bir ferdinin, BM Kararları hilafına Kudüs’ün tarih statüsünü değiştirme yönündeki maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesine Beykoz Belediye Meclisi olarak Dünya Kamuoyuna ifade ve ilan ederiz. 08/12/2017

 

AK Parti Grubu Adına                                                     CHP Grubu Adına

Salim ÖZTÜRK                                                               Hakkı EMANET