Beykoz İlçesi Dereseki Mahallesi 316 ada, 4 parsel ve 268, 341, 343, 345, 346, 348, 360/1 (316 TCK) parseller ile ilgili duyuru!

Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz İlçesi Dereseki Mahallesi 316 ada, 4 parsel ve 268, 341, 343, 345, 346, 348, 360/1 (316 TCK) parseller ile Tescil Harici alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın Bakanlık Makamı'nın 18/10/2018 tarih ve 186788 sayılı OLUR'u ve 10 Nol'u Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109 maddesi uyarınca tadilen onaylanan Başkanlığımız ilan panosunda 14/12/2018 - 12/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

!