Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz Belediyesi, kullanımdaki bilgi işlem sistemi ve network ağına yatırım yaparak, vatandaşlara 10 kat daha hızlı ve güvenli hizmet vermeye başladı.

Kurumda önceden yapılandırılmış sunucu, storage, network yapısını inovatif hale getiren Beykoz Belediyesi başlattığı Network Projesi’yle  tüm bilişim teknolojisini güvenli şekilde güncelleştirdi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen teknoloji yenileme çalışmasıyla mevcut kapasite 10 kat arttı ve sistemin takibi ve yedeklenmesiyle ilgili alt yapı yatırımları da yapıldı.

Mevcut kullanıcılar için güvenli internet çıkışı geliştirilerek, kullanıcı tarafından şifre ve veri güvenliğiyle ilgili işlemler tamamlandı. Ekonomik ömrünü doldurmuş eski kullanılamaz PC’ler yeni teknoloji ürünleriyle değiştirildi ve iyileştirildi. 400 kullanıcıyla hizmet veren kurum en az hatayla vatandaş memnuniyetini de üst seviyeye getirdi.

PARDUS çalışmaları sürüyor

Ayrıca ABD merkezli yazılım ve bilişim şirketi Microsoft yerine PARDUS’a geçmek için de çalışmalar hızla devam ediyor. Ulusal güvenlik açısından son derece önem taşıyan milli sistemle, teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

EBYS Sistemiyle Hız ve Tasarruf Sağlandı

Gelişen altyapıyla beraber kurumda EBYS sistemi olarak bilinen Elektronik Belge Yönetim Sistemine yine bu dönemde geçilerek  gelişen teknolojiye entegrasyonu sağlandı. Üretilen evrakın güvenliği 375 elektronik imzayla yapılarak, kâğıt israfında ciddi oranda tasarruf yapıldı.

Kurum Arşivi’ni elektronik ortama geçirmek için ilgili çalışma başlatılarak gerekli altyapı oluşturuldu. İlk etapta teknik müdürlüklerin geriye dönük evrakları dijitalleştirilip elektronik ortama atılmaya başlandı.

Beykoz Belediyesi’nin iyi çalışan bilgisayar ve donanımlarıyla vatandaşların hizmet almasında, eskiden yaşanan aksaklıklar yok denecek kadar azaldı.