Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Geçen asrın sonunda genç yaşta Mısır Valisi olan Abbas Hilmi Paşa, Mısır'daki Anglo–Sakson nüfuzuna karşı Osmanlı–Germen desteği arar. Bu desteği alabilmek için Osmanlı payitahtında kalması gereken genç Paşa, 1903 yılında Çubuklu'da 2 ahşap yalı satın alır.

Zamanla yalılarının arkasındaki yamaçları ve üst düzlüğü kapsayan 270 dönümlük bahçeyi de alan Paşa, 1907 senesinde İtalyan mimar Delfo Seminati'ye o devrin mimari modasına uygun olarak art nouveau tarzındaki muhteşem saray yavrusunu yaptırır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler Hidiv'i azledip mallarına el koyduklarını meşhur Kahire Kararnamesi ile açıklarlar. Abbas Hilmi Paşa servetinin büyük kısmını kaybetmiş bir halde İsviçre'ye sığınır. Harp sonrasında da Almanlarla irtibatını kesmeyen sabık Hidiv, 1920'li, 1930'lu senelerini Çubuklu'daki Kasır'da, Fransa'daki Chartes şehrinde bulunan malikanesinde ve Cenevre'deki villasında geçirir. Almanya'da iktidara Adolf Hitler gelince, Abbas Hilmi Paşa Mısır'ı yeniden kazanabilmek için Hitler ile yakın temasa geçer. Bu gaye ile İstanbul'u terk etme kararı alır ve dostluk kurduğu Atatürk'ün isteği ile Çubuklu'daki Kasrı'nı İstanbul Belediyesine 60 bin lira gibi sembolik bir bedel karşılığında taksitle satar. Hidiv ayrılmadan önce de eşyaları müzayede ile satılır. Ancak savaşı Almanların kazanma ihtimali 1944'te sona erince Paşa'nın hasta kalbi dayanamaz ve bir kalp krizi ile Cenevre'de vefat eder.