Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Eser; Beykoz hakkında edebiyat kaynaklarından ve hatıralardan kaynak alarak Beykoz'u anlatıyor.

Beykoz’la ilgili şiir, hikaye, roman gibi edebiyat kaynaklarından faydalanılarak sanat, kültür ve toplum adamlarına ait hatıralardan yararlanılarak oluşturulan kitap, dönemin sosyal yaşantı ve insan halleriyle ilgili hiçbir ayrıntıyı gözardı etmeden bir semti canlı bir doku olarak kendi sosyal yaşantısı içinde yeniden inşa ediyor.