İdari Yapı

Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

55 kilometre uzunluğa varan kıyı şeridi ile, 312 km2 büyüklüğe sahip ilçemiz, 45 mahalleden oluşmaktadır. Büyükşehir yasası ile köyden mahalleye dönüştürülen yerleşimlerimizin hepsi genel olarak yeşil ve kırsal alanlarda kaldığından nüfus olarak daha az bir yoğunluğa sahiptir.